ВЕДА

 

 

 

 

Поделиться

 
 
 
 
 

.

 . .

.

.

.

 

 
 
 
 
 

 

 

 

.

 

 

 

 

.

.

О школе Новости Книги Фото Медиа Посетителям Контакты Ссылки Форум Карта сайта Поиск
   

 Портал славянской ведической культуры

 


Главная страница / Любомудрие / Ведающие славяне / Волхвиня Зореслава Лозко

Волхвиня Зореслава Лозко

Лозко́ Гали́на Сергі́ївна – український етнолог, релігієзнавець, засновниця Об`єднання Рідновірів України (ОРУ).

Народилася 3 лютого 1952 р. в смт. Єланець, Миколаївської обл.

Освіта:

1969 р. – Київська середня школа № 140.

 

Источник wikipedia.

 

• 1977 р. – філологічний факультет Київського державного університету ім. Тараса Шевченка за спеціальністю філолог, викладач української мови і літератури;

• 1996 р. – кандидат філософських наук (захист при відділенні релігієзнавства Інституту філософії ім. Г.Сковороди НАН України); тема кандидатської дисертації: „Українське язичництво як джерело побутового релігійного синкретизму” (спеціальність 09.00.11 – релігієзнавство);

• 2007 р. – доктор філософських наук (захист при кафедрі релігієзнавства філософського факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка); тема докторської дисертації: „Актуалізація української етнорелігії в європейському контексті” (спеціальність 09.00.12 – українознавство).

Науковий ступінь: доктор філософських наук.

Наукові досягнення:

• вперше розробила концепцію „етнорелігійного ренесансу”;

• на основі фольклорно-етнографічних та астрономічних даних започаткувала новий напрямок реконструкції язичницького календаря „Коло Свароже”;

• уклала дохристиянський іменослов на 2,5 тисяч імен;

• дослідниця і перекладач Велесової Книги (текстологічне дослідження).

Участь у творчих спілках: член Національної Спілки Письменників України з 2003 року – публіцист.

Місце роботи, посада: завідувач кафедри теорії та історії культури Київського міського педагогічного університету ім. Б. Д. Грінченка, професор.

Попередні місця роботи: Київський політехнічний інститут, Інститут сухопутних військ, Державна академія керівних кадрів освіти, Київський національний університет культури і мистецтв, Інститут лідерства, освітнього законодавства і політики КМПУ ім. Б. Д. Грінченка.

МОНОГРАФІЇ ГАЛИНИ ЛОЗКО

Лозко Г. Українське язичництво. – К.: Український центр духовної культури, 1994. – 98 с.
Лозко Г. Українське язичництво. На допомогу тим, хто вивчає "Українське народознавство". Друге вид. – К.: ПБП "Фотовідеосервіс", 1994. – 120 с.
Правослов Лозко Г. Правослов: молитви до Рідних Богів. – К.:.: Національно-культурний центр "Світовид", 1995. – 96 с.
Українське народознавство Лозко Г. Українське народознавство. – К.: Зодіак-ЕКО, 1995. – 386 с.
Lozko H. Rodzima wiara ukrainska. – Wroclaw, Polska, 1997. – 125 s.
Іменослов Лозко Г. Іменослов. Імена слов'янські, історичні та міфологічні. – К.: Редакція часопису "Сварог" 1998. – 2500 імен. – 176 с.
Правослов Лозко Г. Волховник: Правослов. – К.: Редакції часописів "Сварог" – "Такі справи", 2001. – 144 с.
Лозко Г. Етнологія України: Філософсько-теоретичний та етнорелігієзнавчий аспект. – К.: АртЕК, 2001. – 304 с.

 

Українське народознавство Українське народознавство Етнологія України Українське язичництво Волховник. Правослов Коло Свароже Пробуджена Енея Велесова Книга


 

Велесова Книга Лозко Г. Велесова Книга – Волховник. Серія : "Пам'ятки релігійної думки України-Русі". Науково-популярне видання. Літературний переклад і релігієзнавчий коментар Г.Лозко. – К.: Редакції часописів "Сварог" – "Такі справи", 2001. – 368 с.
Велесова Книга Лозко Г. Велесова Книга – Волховник. Серія: "Пам'ятки релігійної думки України-Русі". Видання друге. Літературний переклад, релігієзнавчий коментар, підготовка оригінальних текстів, укладання словника та покажчиків Г.Лозко. – Українська Духовна академія Рідновірів. – Вінниця.: Континент-Прим, 2004. – 504 с.: іл.; видання третє (там же, післямова оновлена), 2007.
Українське народознавство Лозко Г. Українське народознавство. Видання друге доповнене та перероблене. – К.: АртЕК, 2004. – 472 с.; вид. 3-тє – 2006.
Лозко Г. Коло Свароже. Відроджені традиції. – К.: Український письменник, 2004. – 222 с. (додрукований наклад, 2006).
Лозко Г. Пробуджена Енея: Європейський етнорелігійний ренесанс. – Харків: "Див", 2006. – 464 с.
Лозко Г. Рідна читанка. Для середнього шкільного віку. – Вінниця: Континент-Прим; ВЦ "Сварог", 2007. – 64 ст., іл.

 

Велесова Книга Українське язичництво Іменослов Правослов Рідна Віра українців Рідна Віра українців
 КОЛЕКТИВНІ ПРАЦІ ЗА УЧАСТЮ ГАЛИНИ ЛОЗКО


 

Лозко Г. Українські символи та священні знаки. Дерева та кущі. Тварини та птахи // Українські символи за ред. М. Дмитренка. - К.: Народознавство, 1995. - С. 5-16; 115-135; 130-133.
Лозко Г. Етнічна дерматогліфіка; Етнічні складники українського характеру; Етнографія в Україні; Мова і національна психологія; Палеоантропологія; Соматична антропологія; Соціопсихічні складники українського характеру; Українська етноніміка; Українське язичництво; Етногеографічне районування в Україні; Атрофія національного почуття; Гіпертрофія національного почуття; Д.М. Овсянико-Куликівський // Мала енциклопедія етнодержавознавства. - Національна академія наук України. Інститут держави і права ім. В.М. Корецького. - Під редакцією академіка УАПН Ю.І.Римаренка. - К.: Генеза - Довіра, 1996. - С. 33, 57, 62, 93, 128, 131, 137, 138, 147, 160, 476, 663, 672, 869.
Лозко Г. Велес; Відьма; Віщуни; Вогнепоклонство; Волхви; Волховник; Дажбог; Диявол; Дідько; Домовик; Замовляння; Купайло; Лісовик; Мавка; Перевертень; "Православ'я"; Рідна Віра; Світовид; Стрибог; Язичництво; Яровит // Релігієзнавчий словник. За ред. проф. А.Колодного, Б.Лобовика. - К., 1996. - С. 54, 61, 65, 65, 67, 67, 86, 94, 94, 97, 119, 175, 179, 183, 237, 255, 286, 286, 293, 392, 387.

 

Мала енциклопедія етнодержавознавства Світова та вітчизняна етнодержавницька думка Історія релігії в Україні Українська символіка Берегиня України Хрестоматія з української літератури Небо України Академічне релігієзнавство

 

Лозко Г. Коло Свароже 1995-1996 // Берегиня України. - К.: Мистецтво, 1996. - С. 172-182.
Лозко Г. Д.М.Овсянико-Куликівський // Світова та вітчизняна етнодержавницька думка (у персоналіях). - Національна Академія Наук України. Інститут держави і права ім.. В.М. Корецького. Донецький Інститут внутрішніх справ МВС України. - Київ - Донецьк, 1997. - С. 183-184.
Лозко Г. Український Олімп // Хрестоматія з української літератури. - Укл.: Жебка І., Жебка М. - К.: Наукова думка, 1997. - С. 75-97.
Лозко Г. Навчально-тематичний план і програма з українознавства // Навчально-тематичні плани і програми курсів підвищення кваліфікації вчителів-предметників при обласних інститутах післядипломної освіти та вищих учбових закладах. За ред. Г.Данилової. - К.: УІПКККО, 1997. - С. 44-81.
Лозко Г. Релігійна святково-обрядова культура давніх українців; Двовір'я в українській релігійності // Історія релігії в Україні у 10 т. / Редкол.: А.Колодний (голова) та ін. - К.: Укр.. центр духовної культури, 1996-1998. - Т. 1. - С. 126-150; 273-305.

 

Історія релігій в Україні Азбука етнополітолога Екуменізм Християнство і духовність Філософія. Культура. Життя Лозки та Гулевичі Етнологія України


 

Лозко Г. Велесова Книга як культова пам'ятка української етнорелігії // Історія релігій в Україні. - Т. 1. - Львів: Логос, 1999. - С.203-206.
Лозко Г. Українське язичництво // Академічне релігієзнавство. За науковою редакцією проф. А.Колодного. - К.: Світ знань, 2000. - С. 446-452.
Лозко Г. Велесова Книга. Вибрані молитви і пророцтва Волхвів // Небо України. Поетична антологія. - К.: Український письменник, 2001. - С. 56 - 59.
Лозко Г. Релігійні вірування трипільців на матеріалі археологічних джерел // Трипільська цивілізація у спадщині України. - К.: Видавничий центр "Просвіта", 2003. - С. 223-230.

СТАТТІ У НАУКОВИХ ЗБІРНИКАХ І ЖУРНАЛАХ


 

Лозко Г. Україна: етногенез - культурогенез - ментальність - геокультура // Сварог. - 1995. - Вип. 2. - С. 16.
Лозко Г. Теонімія Велесової Книги // Сварог. - 1995. - Вип. 2.
Лозко Г. Символіка обрядового хліба // Народознавство. - 1994. - № 12, 13, 14.
Лозко Г. Слово о полку Ігоревім як пам'ятка української культури // Дивослово. - 1995. - № 9.
Лозко Г. Право славимо! // Українська культура. - 1995. - № 1.
Лозко Г. Право славимо! // Людина і світ. - 1995. - № 9.
Лозко Г. До питання етики міжрелігійних відносин // Сварог. - 1995. - № 3.
Лозко Г. Як засієш, так і вродить // Сварог. - 1995. - № 3.
Лозко Г. Рідна віра // Дивослово. - 1996. - № 56 - С. 25-28.
Лозко Г. Етнічна віра українців і доля держави. Програма спецкурсу з релігієзнавства // Сварог. - 1996. - Вип. 4.
Лозко Г. Українське Рідновір'я і сучасність // Християнство в контексті історії і культури України. Матеріали першої Міжнародної наукової конференції 28- 29 листопада. - К., 1997. - С. 85 - 86.
Лозко Г. Санскрит і українська віра // Сварог. - 1997. - Вип. 6.
Лозко Г. Богиня Дана // Сварог. - 1997. - Вип. 5.
Лозко Г. Спасівка. Осенини - осінні жіночі свята // Сварог. - 1997. - Вип. 5.
Лозко Г. Берегиня: Богиня чи Русалка? // Сварог. - 1997. - Вип. 6.
Лозко Г. Волхви // Сварог. - 1997. - Вип. 5.
Лозко Г. Короткий словник санскритських релігійно-філософських понять // Сварог.ѕ 1997. ѕ Вип.6.ѕ С.14.
Лозко Г. Релігієзнавство та українознавчі дисципліни // Рідна школа. - 1997. - № 1.
Лозко Г. Українська релігія // Громада (Hromada. Australia). - 1997, № 8. - С. 30-37.
Лозко Г. Хліб в обрядах Кола Сварожого // Сварог. - 1998. - Вип. 7.
Лозко Г. Етнічна релігія як наукове поняття // Сварог. - 1998. - Вип. 8.
Лозко Г. "Творіть Світовиду славу всяку..." // Сварог. - 1998. - Вип. 8.
Лозко Г. Що означає слово "язичництво" // Сварог. - 1998. - Вип. 8.
Лозко Г. Святослав Хоробрий // Сварог. - 1998-1999. - Вип. 8, 10.
Лозко Г. Велесова Книга - Святе Письмо українців // Сварог. - № 9, 1999.
Лозко Г. Велесова Книга (Святе Письмо українців) // Рідні джерела. Науково-методичний часопис для вчителів української діаспори й України. - 1999. - № 4. - С. 20-30.
Лозко Г. Велесова Книга як пам'ятка давньоукраїнської культури // Дивослово. - 1999. - № 11.
Лозко Г. Медобори - там Боги мед беруть // Сварог. - 1999. - Вип. 9.
Лозко Г. Різдво Сонця непереможного // Українська культура . - 2000. - № 1 - С. 34-35.
Лозко Г. Вінчання за звичаєм Предків // Сварог. - 2001. - Вип. 11-12.
Лозко Г. Святкуємо Сотворення Світу // Сварог. - 2001. - Вип. 11-12.
Лозко Г. Коло Свароже і Лунник на 2001-2002 // Сварог. - 2001. - Вип. 11-12.
Лозко Г. Священна Корова Замунь // Сварог. - 2001. - Вип. 11-12.
Лозко Г. Етнічні та надетнічні релігії: світоглядні протилежності та проблеми співіснування // Філософія, культура, життя. - Міжвузівський збірник наукових праць. - Випуск 11. - Дніпропетровськ, 2001. - С. 188-199.
Лозко Г. Етнорелігія як наукове поняття: дефініції "знання" і "віри", "природного" і "надприродного" // Українське релігієзнавство. Бюлетень Української Асоціації релігієзнавців і Відділення релігієзнавства Інституту філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України. - К., 2001. - С. 3-12.
Лозко Г. Проблеми врегулювання міжконфесійних відносин (на прикладі релігійного життя громад Рідної Віри і Рунвіри в Україні) // Екуменізм і проблеми міжконфесійних відносин в Україні (За загальною редакцією А. Колодного, П. Яроцького, О. Сагана ). - К.: Гнозис, 2001. - С. 249-258.
Лозко Г. Язичницькі святині Медоборів на туристській карті України // Наукові записки КІТЕП. Щорічник. Випуск 1. - К.: Український центр духовної культури, 2001. - С. 130-147.
Лозко Г. Рунвізм як рудимент монотеїстично-християнського світогляду // Філософські обрії. Науково-теоретичний часопис НАН України. Інститут філософії імені Г.С. Сковороди - Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка. - 2002. - № 8. - 165-183.
Лозко Г. Наукова реконструкція календаря етнічної віри українців // у кн.: Товстуха Є. Фітоетнологія українців.ѕ К., 2002. ѕ С.345-351.
Лозко Г. Арійський політеїзм і семітський монотеїзм як протилежні світоглядні системи // Сварог. - 2003. - Вип. 13-14. - С.17-22.
Лозко Г. Священний смисл Присяги на тлі суспільного хаосу // Сварог. - 2003. - Вип. 13-14. - С. 17-22 // Сварог. - 2003. - Вип. 13-14. - С.34-36.
Лозко Г.С. Основи українського календаря
Лозко Г. У истоков Родной Веры // Атеней. Русский международный журнал. - 2003. - № 3 - 4. - С. 41 - 47.
Лозко Г. Сакральна символіка птахів в українській етнорелігії // Минуле і сучасне Волині й Полісся: народна культура - шлях до себе. Матеріали Волинської обласної науково-етнографічної конференції, 10-11 квітня 2003 р., м. Луцьк. - Збірник наукових праць. - Луцьк, 2003. - С. 94 - 98.
Лозко Г. Великий Волхв України. До 70-річчя Відродження Рідної Віри та 95-річчя Волхва Володимира Шаяна // Сварог. - 2004. - Вип.. 15-16. - С. 13-19.
Лозко Г. Галшка з роду Гулевичів // Волинь. Всеукраїнський суспільно-політичний та літературно-мистецький часопис. - Луцьк, 2004. - С. 83-102.
Лозко Г. Ренесанс язичництва. Етнорелігійні рухи в країнах Європи // Політика і час. - 2004. - № 1. - С. 89 - 96.
Лозко Г. Религия трипольцев // Атеней. Русский международный журнал. - 2004. - № 6. - С. 78 - 81.
Лозко Г. Христианство как инструмент глобализации (насильственное крещение славян и его последствия; языческий Спас - Бог плодородия) // Славянское Вече-3: Материалы международной научно-практической конференции "Славянский мир в условиях глобализации". - Минск, 2005. - С.156-173.
Лозко Г.С. Слов'янська етнічна релігія і Велесова Книга // Велесова Книга - пам'ятка української культури: Матеріали Всеукраїнської конференції "Велесова Книга - пам'ятка української культури" / Міністерство Освіти і Науки України; Київський Міжнародний університет. - Київ, 2005. - С. 34-43.
Лозко Г.С. Коло Свароже як філософська парадигма виходу із суспільної кризи // Український світ. - 2005. - № 7-9. - С. 40- 42.
Лозко Г.С. Этнорелигия как естественная альтернатива глобализации и ассимиляции славян // Культура XXI века. Четвертый международный конгресс-фестиваль мировой и национальных культур. - Под ред. В.Н.Пруса. - Ялта, 2005. - С.91-94.
Лозко Г.С. Під знаменами Рідної Віри. Релігійні аспекти воєн князя Святослава // Політика і час. - 2005. - № 11. - С. 85-93.
Лозко Г.С. Колиска цивілізації // Дніпро. - 2005. - № 5-6.
Лозко Г. (Волхвиня Зореслава). Таємні механізми ідеологічної боротьби з рідною вірою // Персонал. - К., 2006. - № 4. - С. 42-47 (0,4 др.а.).
Лозко Г.С. Основоположники Консервативної Революції // Персонал Плюс. - 2006. - № 5 (156).
Лозко Г. Арійський політеїзм і семітський монотеїзм як пара світоглядних протилежностей // Діалог цивілізацій: сіонізм - найбільша загроза сучасній цивілізації. Матеріали Четвертої Всесвітньої наукової конференції. - К., 2006. - С. 168-175.
Лозко Г.С. Руські волхви як духовний суспільний стан // Наука. Релігія. Суспільство. - Донецький державний інститут штучного інтелекту. - 2006. - № 4. - С. 205-211 (0,5 др.а.).
Лозко Г.С. Переоцінка духовно-релігійних цінностей українськими мислителями ХІХ-ХХ століть // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури. Збірник наукових праць. - Міністерство культури та туризму України. Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. Київський національний університет імені Тараса Шевченка. -Вип. ХVІІ. - К.: Міленіум, 2006. - С. 164-173 (0,5 др.а.).
Лозко Г.С. Компаративні засади вивчення ведійсько-українських світоглядних паралелей // Культура і сучасність: Альманах. Міністерство культури та туризму України. Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. - К.: Міленіум, 2006. - № 2. - С. 5-11 (0,5 др.а.).
Лозко Г.С. Храм Миробога в Буші // Сварог. - 2006. - № 19. - С.20-34.
Лозко Г.С. Перунів Воїн. Передмова до книги Руслана Морозовського "Поклик Роду". - К., 2006.
Лозко Г.С. Нащадки Роду славного. ІХ Всеслов'янський з'їзд у Мінську (Доповідь та інтерв'ю) // Сварог. - 2006. - № 19. - С.41-44.
Лозко Г.С. Рідні Свята 7514 літа від Трипілля // Сварог. - 2006. - № 19. - С.54-59.
Лозко Г.С. Одонацер - славетний князь рутенів // Сварог. - 2006. - № 19. - С.84-86.
Лозко Г.С.Феноменальність етнічних архетипів священного // Філософія, психологія, педагогіка. - Вісник НТУУ "КПІ". - № 2 (17), 2006 (видруковано в 2007). - C. 15-19.
Лозко Г.С. Ентропія ідеї Рідної віри в українській діаспорі // Філософія, психологія, педагогіка. - Вісник НТУУ "КПІ". - № 3 (18), 2006 (видруковано в 2007).
Лозко Г.С. Слов'янська етнорелігія в боротьбі за життя // Сунце - старешина словенског народа. Зборник радова "Коференциjе о словенском наслеhу" - ЕЕКЦ "СФЕРА", Нови Сад, 2007. - С. 104-109.
Лозко Г.С. Язичництво - світогляд і спосіб життєдіяльності // Сунце - старешина словенског народа. Зборник радова "Коференциjе о словенском наслеhу" - ЕЕКЦ "СФЕРА", Нови Сад, 2007. - С. 152-156.
Лозко Г.С. До питання періодизації та реконструкції української етнорелігії // Персонал. - 2007. - № 1. - С.42-49.
Лозко Г.С. Рідні свята Кола Сварожого 7515 літа від Трипілля (2007 року нового літочислення) // Іван Франко і Буковина. - Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 150-річчю від дня народження Івана Франка. - Чернівці, 22 вересня 2006. - Чернівці: Прут, 2007. - С. 292-299.
Лозко Г.С. Родная Вера в этническом возрождении. Восстановление календаря Древней Руси (Материалы Международной конференции "Будущее Белого мира") // Атеней. Русский международный журнал. - 2007. - № 8. - С. 69-71, 146-147.
Лозко Г.С. Язичництво - світогляд і спосіб життєдіяльності // Сварог. - 2007. - № 21. - С.3-6.
Лозко Г.С. Думки. Виступ на творчому вечорі в Спілці письменників України // Сварог. - 2007. - № 21. - С.9-12.
Лозко Г.С. Нове літо за традицією Предків // Сварог. - 2007. - № 21. - С.61-63.
Лозко Г.С. Этнорелигиозный ренессанс в странах Европы // Славянское Вече -4. Материалы международной научно-практической конференции «Славянский мир в условиях глобализации».– Минск, 2008. – С. 110–118.
Лозко Г.С. Религиозное оружие в 4-ой мировой войне // Славянское Вече-4. Материалы международной научно-практической конференции «Славянский мир в условиях глобализации».– Минск, 2008. – С. 289–295.
Лозко Г.С. Україна в контексті європейського етнорелігійного ренесансу // Покликання служити науці і людям. Науковий збірник на пошану професора Георгія Кожолянка. – Чернівецький національний університет імені Федьковича. Науково-дослідний інститут українознавства Міністерства освіти і науки України. – Чернівці, 2008. – С.191–197.
Лозко Г.С. Християнська етика як підґрунтя релігійного фанатизму // Вісник національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». Філософія. Психологія. Педагогіка: Зб. Наукових праць. – К.: ІВЦ «Політехніка», 2008. – № 1 (22) .– С. 31–34.
Лозко Г.С. Слов’янський пантеон у світлі етнорелігійного ренесансу // Українська академія мистецтва. Дослідницькі та науково-методичні праці. Вип. 15.– К., 2008. – Вид. ТОВ «Діа».– 2008.

Наукові праці та народознавчі книжки:

 • Лозко Г. Українське язичництво. – К., Український центр духовної культури.–1994.– 98 с.
 • Лозко Г. Волховник. – К., Український центр духовної культури.–1994.– 16 с.
 • Лозко Г. Правослов. Молитви до Рідних Богів. – К., НКТ „Світовид”, 1995. – 94 с.
 • Лозко Г. Українське народознавство. – К., Зодіак-ЕКО, 1995. – 368 с.; Друге доповнене вид.: К., АртЕК, 2004.– 470 с.; третє вид. – Харків, 2005.
 • Лозко Г.С. Волховник. Правослов.– Серія: «Пам’ятки релігійної думки України-Русі». – К., „Сварог”, 2001. – 144 с.
 • Lozko H. Rodzima Wiara Ukrainska (польською мовою переклад Антоні Вацика). – Вроцлав, вид. „Топожел” (Польща), 1997. – 125 с.
 • Лозко Г. Іменослов: імена слов`янські, історичні та міфологічні. – К., Редакція часопису „Сварог”, 1998. – 176 с.
 • Лозко Г. Етнологія України. Філософсько-теоретичний та етнорелігієзнавчий аспект. – К., АртЕК, 2002. – 304 с.
 • Лозко Г. Велесова Книга – волховник / Переклад, дослідження, оригінальні тексти та словник на 8500 слів. – К., „Такі справи”, 2002.– 368 с.; Друге видання: Вінниця, «Континент-Прим», 2004. – 500 ст.; третє вид. – 2006, четверте – 2007.
 • Лозко Г. Коло Свароже. Відроджені традиції. – Український письменник. – К., 2004. – 222 с.
 • Лозко Г.С. Пробуджена Енея. Європейський етнорелігійний ренесанс. – Харків: Див, 2006. – 468 с.
 • Коло Свароже. Набір художніх святкових листівок Рідної Віри. Наукова реконструкція Г.Лозко; художники: Віктор Крижанівський, Петро Качалаба, Олена Гайдамака. – К.: Такі справи, 2006.
 • Лозко Г.С. Рідна читанка. Для середнього шкільного віку. – Вінниця, «Континент-Прим», 2007. – 64 с.
 • Понад 100 статей в журналах та наукових збірниках.

Участь у колективних наукових, академічних та енциклопедичних працях:

Релігієзнавчий словник. – К.,1996;

Мала енциклопедія етнодержавознавства. – К., 1996;

Історія релігій в Україні в 10-ти томах. – К., Український центр духовної культури,1996 – 2004;

Академічне релігієзнавство. – К., 2002 та ін.

Сфера інтересів та головні досягнення:

• Дослідження духовної культури слов`ян (послідовниця проф. Володимира Шаяна).

• Головна тематика творчості – повернення до власної етнічної релігії, відродження давніх народно-релігійних традицій, обрядів, звичаєвості, морально-етичних цінностей.

• Засновниця офіційно діючої конфесії Об`єднання Рідновірів України (1993 р.).

• Духовне ім’я — Волхвиня Зореслава (1994 р.).

• З 1995 р. і донині видавець та головний редактор релігієзнавчого часопису „Сварог”.

• З нагоди 10-ліття Незалежності України заснувала Орден Святослава Хороброго як нагороду за успіхи у відродженні Рідної Віри.

• Учасниця багатьох радіо та телевізійних передач.

• 2002 р. – засновниця і ректор Української Духовної Академії Рідновірів (офіційна реєстрація; діяльність на громадських засадах).

• Телевізійний фільм про діяльність Г.Лозко „Острів забутих Богів” (Режисер Ганна Гомонай, Київ, 2003).

Плани на майбутнє: збудувати Храм Рідних Богів.  

Комментировать статьи могут только зарегистрированные пользователи. Перейти к регистрации