ВЕДА

 

 

 

 

Поделиться

 
 
 
 
 

.

 . .

.

.

.

 

 
 
 
 
 

 

 

 

.

 

 

 

 

.

.

О школе Новости Книги Фото Медиа Посетителям Контакты Ссылки Форум Карта сайта Поиск
   

 Портал славянской ведической культуры

 


Главная страница / Любомудрие / Ведающие славяне / Огнь Сварг Владимир Куровский / Рідна Православна Віра і Шлях Духовного Провідництва

Рідна Православна Віра і Шлях Духовного Провідництва

Рідна Православна Віра і Шлях Духовного Провідництва

04.07.2009
  Браття і сестри, сьогодні ми живемо в переддень великих соціальних зрушень і перемоги Світла. Рідна Православна Віра широко розкинула свої крила, стрімко злітаючи до вершин світу Любові і Справедливости, який ми усі разом будуємо. Щодень зростають ряди православних рідновірів, і збільшується кількість громад та ініціативних груп. Це свідчить про те, що час загального пробудження і повернення до відичного світогляду Предків настав.

   В той же час, необхідно відмітити певні неприємні явища  у  Загальнослав`янському Рідновірському Русі. Так сталося, що багато людей, як в Україні, так і в Росії спостерігаючи це загальне піднесення починають  використовувати його на  користь власним амбіціям. Такі особи не маючи належної духовної якості, підготовки та знань, починають називати себе – жрецями, відунами, волхвами, волхозарами і т.ін.

При цьому створюються різного роду «громади» і  «об’єднання», видаються десятки і сотні книжок напівфантастичного змісту, які не відповідають дійсності і часто досить жорстко ображають духовні  почуття людей інших віросповідань та роздмухують релігійні протистояння. В цьому інформаційному потоці дуже легко заплутатись і втратити істинне розуміння дійсності.

   Все це змушує замислитись, чи це робиться від невідання та гордині, чи зумисні провокативні дії  спрямовані на розхитування і знищення Загальнослав`янського Рідновірського Руху. Адже, подекуди ці «самодіяльні»  колективи і окремі особистості не те, що не несуть історичної правди, або помиляються у підходах і трактуваннях, а свідомо паплюжать честь і гідність високого відичного знання та Слав`янської Рідної Віри-Віди зокрема.

   Щоб домомогти пересічній людині розібратись у цьому питанні, Коло Волхвів Родового Вогнища Рідної Православної Віри змушено окреслити свій погляд на питання, що є Слав`янська Відична Культура і безпосередньо Рідна Православна Віра (Відичне Православ`я). Для зручності зробимо це порівняння у вигляді таблиці.

   Це порівняння не має на меті комусь і щось довести, чи показати чиюсь вищисть або мізерність, ні в якому разі. Ми з повагою ставимося до усіх людей, для яких поняття «віра» - святе, незалежно від їх конфесій, які широ дотримуються своїх обрядів, прагнуть пізнати та утвердити в собі  Істину, Любов, Справедливість, Мир, Ненасильство та інші  праведні чесноти.

Ще з більшою повагою і підтримкою ставимося до усіх, хто вважає себе послідовником віри наших слав`янських Предків. Ми прагнемо їм усіляко допомогати і підтримувати, адже той, хто вірить у єдиного і багатопроявного Бога, не може у собі мати якийсь осуд чи несприйняття іншої думки чи підходу – у кожного свій Шлях.
 
В той же час ми прагнемо внести ясність, що таке  Рідна Православна Віра, як розуміємо її власне ми, і який має бути її священик. Також, слід чітко окреслити її спільні і відмінні сторони Відичного Православ`я від інших слав`янських віровчень і течій.
 
 

Положення
Інші слав`янські світогляди
Рідна Православна Віра (Відичне Православ`я)
Назва (чому так називається)
Язичництво - нібито від слова «язик» - народ, або на противагу християнству як певне означення «природної» віри
Селенкіянство – від назви засновника Лева Силенка
Інгліїзм – від назви Бога Інгла (у слав`янських народів та в релігіознавстві невідомий)
Рідновірство – тобто вірити по «рідному», деякі вірять у головного бога Сварога, деякі у Рода і т.ін.
Рідна Православна Віра (Відичне Православ`я)
 
Рідна Віра – бо віримо у єдиного і багатопроявного Бога Рода. Православна - бо славимо Прав, вищий світ Любові і Справедливості. Відичне Православ`я - бо основою нашої віри є «віда» - знання про космогонічні закони всесвіту (закони Праві).
 
Святе письмо
( записаний виклад віровчення)
Язичництво – Велес Книга
Селенкіянство – Мага Віра
Інгліїзм – Слав`яно-арійські Віди
Рідновірство –  святе письмо відсутнє. Кожний напрям послуговується своїми етнографічними напрацюваннями.
Основа вчення - Покон Рода Всевишнього.
 
За переказами Покон був переданий Сварогом і Ладою. Він зберігався волховськими родами Поділля України –Руси як усна передача -360 карбів відання.
Кожний карб – слововислів, у якому закодований один з законів всесвіту.
Як допоміжні сприймаються усі відичні і слав`янські писання. Ріг-веди, Закони Ману, Велес Книга, Махабгарата, Голубина книга і т.ін.
Обряди (описаний виклад)
Язичництво –  незначні напрацювання
Селенкіянство – незначні напрацювання
Інгліїзм –  незначні напрацювання
Рідновірство  (Україна, Росія)– незначні напрацювання. Лише у громади «Родолюбіє» досить  гарно поставлені і розроблені, видано багато літератури на цю тему.
Відичне Православ`я:  повністю розроблені і устійнені (канонічні)
 Видання і книжки: Малий Требник РПВ,
Требник РПВ.
Передача знань, ланцюг учнівської наступності
(парампара)
Язичництво в Україні походить – від В. Шаяна.
Язичництво в Россії – безліч течій, головного засновника немає.
Селенкіянство – від Л.Селенко.
Інгліїзм - походження і попередники не відомі, головний жрець Олександр Хіневич (Омськ, Росія).
Рідновірство в Україні - безліч течій, засновника немає.
Рідновірство в Россії - безліч течій, засновника немає. Найбільш відомий діяч – волхв Велеслав (громада Родолюбіє).
 
Відичне Православ`я – передано
Сварогом і Ладою праотцю Миру, родоначальнику рода людського 2 165 000 років тому. Від них походить ланцюг учнівської наступності «Радення Свароже Вогнища Родового». Божественні Сутності, які підтримували і несли Покон – Богумир і Славуня - 25 000 років тому, Дажбо - 10 000 роківтому, Рама - 7 500 років тому, Орий -   5 000 років тому, Колодій - 2 500 років тому, Мамай - 1 000 років тому.
 
Далі ланцюг передачі знань ведеться по Основоположним Вчителям, волхвам-радетелям - це Вольга-Волх, Магур, Рамадар, Ярослав, Кришень, Сава-Тур, Осмомысл, Миробож, Всеволод, Богодар, Яснозор, Радогост, Велемудр, Святослав, Данимир, Савр, Вячеслав.
Сьогодні першоволхвом, основоположним вчителем виступає волхв Огнь-Сварг-Володимир (Куровський). Усі духовні провідники РВ РПВ напряму чи опосередковано є його духовними учнями.
Офіційний статус
Язичництво в Україні – зареєстровано як Всеукраїнське релігійне об`єднання.
Язичництво в Россії - офіційно не зареєстровано.
Селенкіянство - зареєстровано як міжнародне релігійне об`єднання, в Україні  має 4 течії, усі зареєстровані.
Інгліїзм – не зареєстровано. В Росії оголошено екстремістським угрупуванням
Рідновірство в Україні – зареєстровані окремі громади.
Рідновірство в  Росії  - не зареєстровано.
Відичне Православ`я - зареєстровано як Родове Вогнище Рідної Православної Віри – міжнародне релігійне об`єднання. На сьогодні – найбільше в світі громад РВ РПВ, стільки ж, як усіх інших течій разом узятих. Переважна більшість громад – Україна, Россій, Білорусія, Евросоюз та ін.
Навчання духовного чину
Язичництво в Україні і в Росії – навчання не проводиться.
Селенкіянство –навчання не проводиться. 
Інгліїзм - на даному етапі навчання не проводиться.
Рідновірство в Україні і Росії –систематичне навчання не проводиться.
 
Родове Вогнище РВ РПВ – навчання проводиться систематично, як духовних провідників, так і пересічних рідновірів.
 
Офіційно зареєстрований вищий духовний навчальний заклад - Православна Рідновірська Академія Віровідання. Готується до реєстрації Духовне Училище «СУР`Я».
Духовні здібності провідників (цілительство, передбачення)
Язичництво в Україні і в Росії – духовні здібності і практики відсутні. Спорадично використовується шаманізм – наслідки невідомі.
Селенкіянство – духовні здібності і практики відсутні.
Інгліїзм - духовні здібності і практики відсутні. 
Рідновірство в Україні і Росії - духовні здібності і практики відсутні.
 
Родове Вогнище РВ РПВ
Кожний православний рідновір, що дотримується Покону і знаходиться у ланцюгу учнівської наступності «Свароже Радення Вогнища Родового»,  володіє практиками зцілення Живою (руками і мислеобразами на відстані).
 
Усі духовні провідники (жреці, відуни, волхви ) є майстрами Родосвіту, Живи, Родоладу, Здрави, Триглаву та ін. Наукові назви – біоенерготерапевти, мануальщики, психологи, психотерапевти, зільниками (фітотерапевти) і т.ін.

  
 
Таблиця складенна виходячи із загально доступної інформації, якщо ми у чомусь помилились, наперед просимо вибачення. Та усе вище перераховано переконливо доводить, що між Слав`янським Віровченнями та їх духовними провідниками  є серйозні відмінності. Та цього ще замало. Рідновірський Рух стрімко набирає чисельності, і прагнути надати своїм духовним провідникам ще більшої якості Коло Владик Родового Вогнища  вирішило піти на серйозний крок.

   З благословення Верховного волхва Володимира (Куровського) та Відаючої Матері Роду, волхвині  Лади (Куровської) -  волхви: Богумир (Миколаїв), Твердислав (Філатов) та відун Яровит (Савіцький) відтепер полишають свої духовні титули волхвів та відуна (без зняття посвяти), стаючи на невизначений строк – жрецями Рідної Православної Віри.

   Такий вчинок має на меті показати духовним провідникам РВ РПВ та інших слав`янських об`єднань наступне:

1.    Справжній відаючий позбавлений гордині і самолюбування, він живе та діє во ім`я Рода Всевишнього, Рода Небесного і Рода Земного. Титули і звання не головне, головне - якість і чистота самовідданого духовного служіння.
2.    Опускаючись на значно нижчий духовний рівень,  духовні отці Богумир, Твердислав і Яровит тим самим заохочують інших жреців та кудесників (обрядодіїв) РВ РПВ посилити роботу над собою, а саме спрямовують до більш якісних досягнень у практиках Відичного Православ’я - Родосвіті, Живі, Здраві, Родоладі та Триглаві. Надихають знайти у собі  сили до більшого духовного росту.
3.    Навчають більш якісно дбати  про організаційні справи, піднімаючи планку православного жреця до найвищих висот праведності і честі.

  Отці Богумир, Твердислав і Яровит – одні з найвідоміших провідників у Відичному Рідновірському Русі, які віддали  десятки років праці на благо Рідної Православної Віри, нарекли тисячі людей, такий їх вчинок має бути  для  усіх їхніх учнів прикладом високого благочестя і праведного втілення 16 зерен Правди. Такою дією Коло Волхвів започатковує нову практику перевірки духовної чистоти та твердості віри.

       Кожен духовний провідник, якщо він дійсно служить Всевишньому Богу, а не власній гордині, має бути готовий піднятись до найвищих висот і знову опуститись до низу, щоб знову піднятись на ще вищий щабель  у духовній сходоверші. Для нього має бути вторинним, чи відбуватиметься його сходовершне (ієрархічне) зростання чи ні,  головне - вміло і вірно виконувати свої духовні обов`язки.

З волі Верховного Волхва і Кола Волхвів РВ РПВ, він  має бути готовий (а) виїхати у будь-яку країну (місто, село), аби нести величне знання Рідної Православної Віри, своїм чистим і бездоганним прикладом наснажуючи вірян до духовного радення. Він має бути яскравим зразком і втіленням – послуху, діяння та научіння.

Кожен духовний провідник РВ РПВ має знати напам’ять і чітко розбиратись у Поконі та Віровіданні (відповідно до рівня посвяти), майстерно володіти – Родосвітом, Живою, Родоладом, Здравою та Триглавом. Мати писані напрацювання (книги), які сприяють ширенню Відичного Православ`я, активно і якісно вести духовно-просвітницьку діяльність, неухильно дотримуватись статуту та внутрішніх положень РВ РПВ.

Планується, що від тепер  усі духовні провідники  час від часу мають  проходити курс підвищення «кваліфікації» з наступною здачею іспитів та підтвержувати свій духовний чин. Проведення найближчих іспитів та духовно-кваліфікаційної комісії планується на грудень 7517 (2009)р.

Окрім того, від тепер навіть право пройти І’мянаречення Раденням у РВ РПВ буде зміненно. Його отримає  лише та особа, яка має рекомендації від голови (старости) місцевої громади РВ РПВ, пройшла що найменше 36 годин навчання у школі Рідної Віри ( або 2 семінара «Родосвіт»), та володіє знаннями і дотримується Покона та Віровідання. Вона має  знати на пам'ять визначені молитви та взрощувати в собі 16 зерен Правди, систематично відвідувати громадські обряди на капищі, благодіє, приймає активну участь у житті громади та ін.
 
На сьогоднішній день Коло Волхвів Родового Вогнища РПВ повноправними Духовними Провідниками та Наставниками, які мають право проводити усі Святі Таїнства Відичного Православ`я  (усі обряди) та духовне навчання, визнає наступних осіб:

Жреця Святогора (Магура), Жреця Богумира (Миколаїва), Жреця Твердислава (Філатова), Жреця Яровита (Савіцького), Жреця Богумира (Потатуєва), Жрицю Божену (Філатову), Жрицю Ладомиру (Савіцьку), Жреця Ладомира (Анікієнко), Жреця Огнеслава (Бандурко), Жреця Судимира (Басанько), Жрицю Оріяну (Магур).

Вчителями (волхвами) Відичного Православ’я визнаються - Волхви Володимир та Лада Куровські. На даний час вони єдині, які окрім усіх інших обрядів та таїнств, мають право проводити обряд посвяти у Вогнищани (Родоварту) та обряд посвяти у варну відаючих (Відагору), який дає право виступати духовним провідником РВ РПВ.


Тільки  самовіданні і праведні люди можуть вважатись духовними провідниками Родового Вогнища Рідної Православної Віри, бо саме таким світлим людям можна з шаною і найвищою повагою говорити - Отець (Батько), Мати (Матінко) і шукати у них духовної настанови та розради. Відповідно до Покону - коли ж хто не готовий  праведно  жити та віданно діяти - служачи Всебогу, то має визнати себе приналежним до іншої варни, бо як  говорить Покон: «десятина відаючого – то життя його».

Зважаючи на обсяг цієї статті,  ми не перераховуємо імен та прізвищ усіх поважних  обрядодіїв,  які здали іспит і пройшли обряд Ведагори, та тих світлих осіб, які отримали благословення,  називатись «обрядодіями» на цьому етапі творення громад, але ще не пройшли належного навчання . Зазначимо лище, що обрядодії (кудесники) в РВ РПВ мають  право лише на проведення обрядів Кола Сварожого та проведення шкіл Рідної Віри.

 Духовне право Ім`янарікати, Вінчати, Ладувати, проводити поглиблене духовне навчання та усі Святі Таінства, вони отримають, коли  здадуть усі належні іспити та досягнуть духовного рівня –  Жреця Родового Вогнища Рідної Православної Віри, що буде посвідчувати відповідне свідоцтво завірене Колом Волхвів РВ РПВ та особисто Верховним Волхвом.

      Запроваджуючи звичай обов’язкового сходження та понижування в чині духовних осіб та систематичні кваліфікаційні іспити для усіх відаючих без виключення - Родове Вогнище РПВ і зокрема Коло Волхвів стверджує, що воно несе повну відповідальність за якість, знання і вміння своїх духовних провідників, їх гідність та честь. В нас немає недоторканих «людей» і «вічних» посад. Саме тому, кожний дійсний відаючий РВ РПВ - справжній знавець своєї справи та  особистість з великої літери, адже кожен з них діє за принципом Бог – Народ – Я, а не навпаки.

Хай Рід Всевишній та Рідні Боги
 благословляють усіх православних рідновірів
на шляху духовного розвитку та самовдосконалення!


25.06. 7517  (2009) року

Верховний Волхв Відичного Православ’я
о.Володимир (Куровський)

Комментировать статьи могут только зарегистрированные пользователи. Перейти к регистрации